Plenair,
De Perserij / stream A
Plenair,
De Perserij / stream A

Middagpanel FME | Skelex | Demcon

Voertaal: Nederlands

Aan de centrale gesprekstafel in De Perserij vindt het middagpanel plaats met

  • Ineke Dezentjé-Hamming, voorzitter FME
  • Ivar de Witt, European Sales Manager Skelex
  • Benjamin Jurg, Business Developer Healthcare Demcon

In dit panel staan kansen én valkuilen voor ondernemers in het buurland centraal met focus op industrie, hightech en digitalisering.

Aansluitend wordt voor de tweede keer verbinding gemaakt met scholen in Nederland i.h.k.v. De Dag van de Duitse Taal, die parallel plaatsvindt. Besproken wordt het belang van kennis van de Duitse taal voor het bedrijfsleven. Tevens worden live vragen van scholieren beantwoord.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en rondde een Bedrijfskunde opleiding af. Als algemeen directeur van de Rotterdam Port Promotion Council leidde zij diverse handelsmisses over de hele wereld om de Nederlandse havensector in het buitenland te promoten. In 2003 stapte Ineke Dezentjé over naar de politiek en werd zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Aan het begin van haar politieke carrière hield zij zich bezig met de portefeuilles Onderwijs & Jeugd en Financiën & Economische Zaken. In haar laatste periode was zij voorzitter van de Vaste Kamercommissie Financiën en viel ook de portefeuille AOW & Pensioenen onder haar verantwoordelijkheid. Ineke Dezentjé bekleedt diverse nevenfuncties, waaronder algemeen bestuurslid van VNO-NCW in Den Haag.

Ivar de Wit is sinds mei 2018 werkzaam als European Sales Manager bij Skelex, om het bedrijf op de Europese kaart te zetten. Concreet gaat het om samenwerkingen aangaan en een netwerk opbouwen. In een aantal landen werken ze daarom met distributeurs en corporates in verschillende segmenten, zoals aerospace, automotive, shipbuilding, railway en construction. Duitsland wordt gezien als focusgebied en groeimarkt, waar alle segmenten vertegenwoordig zijn.

Benjamin Jurg werkte in diverse domeinen, maar ontdekte dat Healthcare voor hem het meest interessant is vanwege de complexe uitdaging rondom product- en proceskwaliteit en de impact ervan op de samenleving. Om die reden heeft Benjamin er recentelijk voor gekozen om bij Demcon als Business Developer Healthcare aan de slag te gaan. Demcon biedt een breed scala aan oplossingen voor OEM-klanten in de gezondheidszorg en zet daarnaast ook eigen producten in de markt. Het bedrijf werkt voor verschillende projecten nauw samen Duitse partners, zowel aan klant- als leverancierszijde. Sinds 2018 heeft Demcon een vestiging in Duitsland.