Loods 6 / Stream C
Loods 6 / Stream C

Cybersecurity in Duitsland

Voertaal: Nederlands

Voor wie meer wil weten over de kansen op het gebied van Cyber Security in Duitsland!

Nederland en Duitsland hebben beide sterke ambities op het vlak van cybersecurity. Met de digitale transitie in de dienstverlening, bij de overheid en in de industrie groeit de vraag naar veilige digitale (productie)processen en datadeling. De Duitse cybersecurity markt is behoorlijk competitief en Duitse klanten geven vaak de voorkeur aan lokale partijen. Toch zoekt men in Duitsland internationaal naar specifieke kennis en kunde, bijvoorbeeld op het gebied van defence, managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISMS) en de interactie tussen mens, organisatie en techniek. Het Nederlandse cybersecurity ecosysteem heeft de expertise om deze kennis en kunde te leveren, anderzijds heeft ook het Nederlandse veld behoefte aan kennis en kunde uit Duitsland.

In opdracht van RVO heeft het CG-Munchen recent een sectorstudie uitgevoerd over Kansen en barrières voor de Nederlandse cybersecurity sector in Zuid-Duitsland. De resultaten uit het onderzoek zullen tijdens deze sessie gepresenteerd worden door de uitvoerder. Het rapport zal gedeeld worden met de deelnemers van het seminar.

Voor Wie?

Deze marktstudie zal Nederlandse cybersecurity bedrijven en kennisinstellingen een duidelijk inzicht verschaffen in de kenmerken en kansen van de Nederlandse cybersecurity sector in Zuid-Duitsland. Het seminar richt zich op zowel mkb’ers, clusters, kennisinstellingen alsook overheidsorganisaties (centraal, regionaal en lokaal) actief in cybersecurity.

Programma

15:50 – 15:55 uur    Opening & Welkom – Mihill Luli –  (Business Development Coach / RVO)

15:55 – 16:00 uur    Introductie rol postennetwerk Duitsland en sectorstudie cybersecurity – Marlou Peters (Economisch medewerker, CG München)

16:00 – 16:10 uur    Presentatie sectorstudie Cybersecurity, kansen en barrières voor Nederlands bedrijfsleven – Bojana Dorzi (SEC Consult)

16:10 – 16:20 uur    Ondersteuning vanuit overheid en publiek-private partners bij follow-up activiteiten

– Planning en inzet handelsinstrumentarium RVO (Mihill Luli)

– Toelichting cybersecurity plannen Duitsland (Marijn Leijten, innovationQuarter)

16:20 – 16:30 uur    Interactieve sessie met uitvoerder van de studie en vertegenwoordigers van CG München en RVO