Loods 6 / Stream C
Loods 6 / Stream C

Sectorstudie duurzame mobiliteit

Voertaal: Nederlands

Wilt u meer weten over de kansen op het gebied van duurzame mobiliteit in Duitsland? Dan bent u van harte welkom bij de presentatie van de sectorstudie Duurzame Mobiliteit in Duitsland – Kansen en barrières voor Nederlandse ondernemers in de automotive en (laad-) infrastructuur dat georganiseerd wordt door Trade and Innovate NL, Consultaat Genraal Munchen en FME tijdens de Duitslandag.

Duitsland is een toonaangevende speler op de internationale automarkt. Met name in Zuid-Duitsland is de branche sterk vertegenwoordigd. Kansen doen zich vooral voor in de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen en lichte, maar ook duurzame materialen om de CO2-uitstoot te reduceren.

De rol van volledig elektrische auto’s zal de komende jaren steeds groter worden. Hoewel de Duitse auto-industrie dit thema relatief laat oppakte, maakt zij intussen een inhaalslag. De ambitie is om in 2030 tenminste tien miljoen elektrische auto’s op de Duitse wegen te laten rijden. Nederland wordt daarbij als voorbeeld gezien, waar Nederlandse bedrijven wederom van kunnen profiteren. Ook de toenemende vraag naar innovatieve producten en systemen op het gebied van smart en green mobility biedt kansen voor kleine en middelgrote bedrijven.

In opdracht van RVO heeft het CG-Munchen recent de sectorstudie uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen tijdens deze sessie gepresenteerd worden door de uitvoerder. Het rapport zal gedeeld worden met de deelnemers van het seminar.
De sectorstudie, met een geografische focus op Duitsland, geeft inzicht in de marktkansen voor Nederlandse bedrijven (en organisaties) die producten of diensten leveren die bijdragen aan de transitie naar slimme en schone mobiliteit.

De focus hierbij zal komen te liggen op de volgende thema’s:
– Laadinfrastructuur (e-mobility)
– City Logistics
– Autonoom rijden
– Batterijontwikkeling
– Waterstof in relatie tot ÖPNV en Heavy Duty Vehicles

Programma

14:20 – 14:25    Opening & Welkom – Linda Mieden (Hoofd Economie CG-München)

14:25 – 14:35    Introductie in Sectorstudie Duurzame mobiliteit in Duitsland, Irene Pohl (APPM/Rebbel)

14:35 – 14:45    Deep dive interview Elektromobiliteit en Waterstof met dhr. Jan Wegener (NOW) en Harm-Jan Idema  (APPM/Rebel)

14:45 – 14:50    Interactieve sessie met uitvoerders van de studie, NOW en vertegenwoordigers van CG-München en RVO

14:50 – 15:00    Follow-up activiteiten en ondersteuning vanuit overheid en publiek-private partners, Roy Paulissen (RVO)
 

 

De zoomvideo vindt u hier: