De website van Duitslanddag wordt door TODOSmedia VOF  beheerd in opdracht van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Gegevens, die u achterlaat op www.niederlandetag.de worden dan ook beheerd en verwerkt door de DNHK.

Uw gegevens worden door de DNHK slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.  In het geval van Duitslanddag betreft dit uw aanmelding voor het evenement.

De DNHK, als verwerkingsverantwoordelijke van uw data, hanteert daarbij haar eigen privacy statement dat u hieronder kunt inzien dit is leidend.

Privacyverklaring van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)